GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGY ENGENEERING GEOLOGY CONTAMINATE GEOLOGY GEOCHEMISTRY GEOTECHNICS consulting projects recheches surveys expertises supervision implementation

News

More info:

More info not avalaible

Sanace svahu v Ostravě Heřmanicích (6-7/2012)

Pro realizaci stavebních úprav a stabilizačních opatření ...

Sanace svahu v Ostravě Heřmanicích

 

 

 

Posouzení stability svahu pro záměr výstavby rezidence "Olešná" (7/2012)

V areálu projektované rezidence v Olešné ...

Rezidence Olešná

 

 

 

Inženýrsko-geologický průzkum v Tísku (7/2012)

Pro ověření geologické stavby a návrh způsobu založení bioplynové stanice ...

Areál budoucí bioplynové stanice v Tísku

 

 

 

Hydrogeologický průzkum pro vsakování vod v autoservise v Ostravě (7/2012)

Pro vsakování srážek po rekonstrukci střech hal a zpevněných ploch ...

Mělké vsakování v Ostravě Kunčicích

 

 

 

Hydrogeologický průzkum pro vsakování vod v Řepišti (7/2012)

Pro vsakování srážkových vod ze střechy a zpevněných ploch ...

Realizace vsakovacího vrtu v Řepišti

 

 

 

Průzkumy pro posouzení vsakování srážek (7/2012)

Pro posouzení vhodnosti vsakování srážkových vod ...

Lokalita Skřečoň

 

 

 

Průzkum geologických poměrů v Mohelnici (6/2012)

V areálu společnosti HELLA jsme právě dokončili ...

Mohelnice - areál HELLA

 

 

 

Integrované hodnocení rizik pro zařízení k nakládání s odpady (6/2012)

V areálu společnosti Borsodchem v Ostravě zpracováváme ...

Pohled na bývalé laguny v areálu BCHEM

 

 

 

Geologický průzkum pro stavbu Hipodromu v Bravanticích (5/2012)

Pro rozšíření sportoviště a nové stavby ...

 

 

 

Rešerše geologických poměrů v Mariánských Horách (5/2012)

Pro připravovanou výstavbu kanalizace ...

 

 

 

Results:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35