GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGY ENGENEERING GEOLOGY CONTAMINATE GEOLOGY GEOCHEMISTRY GEOTECHNICS consulting projects recheches surveys expertises supervision implementation

News

More info:

More info not avalaible

Assessment of geological rules in underdeveloped zone Hrusov (7-8/2013)

For underdeveloped zone Hrusov ...

Underdeveloped zone Hrusov

 

 

 

Průzkumné práce pro závod "Kyslíkárna" v areálu Třineckých železáren (6-7/2013)

Pro nový projekt společnosti Linde Gas a.s. ...

ASU Trinec

 

 

 

Survey of slope slide in Oldrichovice (5-6/2013)

For City of Trinec we finished ...

Třinec - Oldřichovice

 

 

 

Well season was started ...

Když vyschly po dlouhé zimě stráně, zvýšila se opět poptávka po budování studní ...

Kunčice pod Ondřejníkem

 

 

 

Průzkum pro vsakování vod v Orlové (5/2013)

Pro připravovanou rekonstrukci ...

Orlova Lazy

 

 

 

Projection of gravitative sewerage for citizens of Orlova City

Actual offer for citizens of Orlová City ... for registration by October 2011

 

 

 

Průzkum levostranného břehu Ostravice (4-5/2013)

Pro rekonstrukci hráze v úseku km 15.4 až 16.7 jsme ...

 

 

 

Geologický průzkum na řece Olši (4-5/2013)

V Karviné-Darkově jsme aktuálně dokončili průzkum pro rekonstrukci jezu ...

Survey at the Olše River

 

 

 

Survey in Cooking plant Svoboda in Ostrava (4-5/2013)

In area of Cooking plant Svoboda we finished recently ...

Cooking Plant Svoboda in Ostrava

 

 

 

Soil investigation in Polouvsí (4/2013)

We finished survey in area of Jipex company ...

Area of Jipex

 

 

 

Results:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 35