GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGY ENGENEERING GEOLOGY CONTAMINATE GEOLOGY GEOCHEMISTRY GEOTECHNICS consulting projects recheches surveys expertises supervision implementation

News

More info:

More info not avalaible

Posouzení odtokových poměrů v Kopřivnici (4/2014)

Geologickým úkolem na pozemku v Kopřivnici bylo ...

Kopřivnice - dotčený pozemek

 

 

 

Průzkum podloží komunikací v Muglinově (4/2014)

V místní části Ostrava - Muglinov jsme aktuálně ...

Survey in Muglinov

 

 

 

Průzkumné práce v Šumperku (4/2014)

Pro stanovení způsobu založení projektované stavby nové hasičské stanice ...

Survey in Sumperk

 

 

 

Pro posílení místních vodních zdrojů v Řece ... (4/2014)

... projektujeme průzkum pro nový vodní zdroj.

Near water reservoir of Reka vilage

 

 

 

Právě skončil Seminář "Řešení střetů ve vodním hospodářství"

V návaznosti na semináře z cyklu aktuálních otázek v oblasti geologie ...

Seminář Řešení střetů ve vodním hospodářství

 

 

 

Vybudování monitorovacího systému v lokalitě Vrása (Ostrava)

V projektovaném úložišti odpadů jsme aktuálně ukončili ...

Vrasa locality

 

 

 

Průzkum pro posouzení možnosti vsakování vod ve Skalici (4/2014)

Ve Skalici u Bašky jsme aktuálně ukončili ...

Skalice u Basky

 

 

 

Doprůzkum vodního toku Lutyňka (4/2014)

V návaznosti na projektovanou opravu hráze ...

 

 

 

Budování vodního zdroje v Jarcové (3/2014)

V obci Jarcová jsme zahájili vyhledávací průzkum ...

Well Building in Jarcova

 

 

 

Hydrogeologický průzkum v Kunčicích pod Ondřejníkem (03/2014)

V jižním úbočí svahu Ondřejníku jsme ...

Kuncice locality

 

 

 

Results:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 35