GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGY ENGENEERING GEOLOGY CONTAMINATE GEOLOGY GEOCHEMISTRY GEOTECHNICS consulting projects recheches surveys expertises supervision implementation

News

More info:

More info not avalaible

Velkokapacitní nálevové testy

Provádění velkokapacitních nálevových testů vsakovacích objektů určených pro větší zpevněné plochy v lokalitách bez dostupného vodovodního řádu

 

 

 

Odběr vzorků vod a hydrometrická měření.

Disponujeme vzorkovacími čerpadly Eijkelkamp pro vrty do průměru DN45 z hloubek až 30 m a vakuovou pumpou Solinst pro úzkoprofilové ...

 

 

 

Čištění hlubinných vrtů vzduchovým výplachem

Čištění hlubinných vrtů vzduchovým výplachem (air-liftem) do ověřených hloubek až 260 m soustavou zapouštěcí kolony s mamutkou a ...

 

 

 

Technika pro čerpací a nálevové testy, čištění hydrogeologických objektů

Provádíme čerpací testy na mělkých i hlubinných objektech a čištění vsakovacích objektů ...

Čerpací testy na hlubinných vrtech ČGS ve Vendolí (srpen 2015)

 

 

 

Polní zkoušky zemní pláně a stabilizovaných povrchů

Provádění polních zkoušek zemní pláně a chemicky stabilizovaných povrchů ...

 

 

 

Drobná stavební mechanizace a manipulační technika

Pro usnadnění mechanické práce a manipulace s těžkými břemeny v terénu využíváme ...

 

 

 

Biologické rekultivace sanovaných ploch a skládek

Provádíme biologické rekultivace sanovaných ploch, skládek menších ...

Finální terénní úpravy rekultivované skládky ve Skotnic

 

 

 

Jímací ražené studny a vsakovací vrty k odvodňování pozemků

Provádění úzkoprofilových ražených studní a ražených vsakovacích objektů provádíme pomocí hydraulické penetrační ...

 

 

 

Jádrové vrtání betonem a zpevněnými povrchy, vystrojování úzkoprofilových vrtů

V případě potřeby se umíme provrtat betonovou podlahou, asfaltem anebo ze zpevněných povrchů odebrat vzorky pomocí jádrové ...

Jádrová vrtačka pro předvrty betonových podlah a jiných konstrukc

 

 

 

Úzkoprofilová sondáž pro odběr vzorků půd a podzemní vody

Provádíme úzkoprofilovou sondáž v obtížně přístupných, uzavřených nebo v podsklepených prostorách pomocí přenositelné techniky jedním člověkem, kam je obtížné se jinou ...

Ruční vrtání v místech dostupných pro terénní auto

 

 

 

Results:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 35