GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGY ENGENEERING GEOLOGY CONTAMINATE GEOLOGY GEOCHEMISTRY GEOTECHNICS consulting projects recheches surveys expertises supervision implementation

Services

Our technical equipment

We dispose of special technical equipment for soil and water sampling, for hydrometric measurement, for field tests in dificult conditions ...

 

Our company disposes of special technical equipment fit for:

 

  • Soil sampling (půdní vrták o průměru 70 mm fy Eijkelkamp do hloubek až 4 m a přenosná vibrační souprava pro vrtání o průměru až 100 mm do hloubky 9 m). Vrtná souprava a výkonná hydraulika na vytahování soutyčí se silou 14 tun je poháněna elektrocentrálou, je snadno transportovatelná i do těžce dostupnného terénu,
  • Water sampling (vzorkovací čerpadla fy Eijkelkamp pro úzkoprofilové vrty a odběr vzorků z hloubek přes 30 m),
  • Hydrometric measurement (elektroakustické hladinoměry OAL tuzemského výroby do hloubek 20, 50 a 100 m, zařízení pro měření fyzikálně-chemických parametrů podzemní vody německé firmy WTW - teploty, vodivosti a pH),
  • Field tests of soil permeability (infiltrometry fy Eijkelkamp a zásobníky vody k okamžitému převozu do 1000 l),
  • pumping and infussion tests (benzínové čerpadlo s vysokým výkonerm až 36 m3 za hodinu pro mělké studny a jímky, hlubinné čerpadlo Calpeda pro čerpání vody z vrtů do hloubky 50 m při výkonu 2.0 l za sekundu, maloprotůková odstředivá a vibrační čerpadla s výkonem do 0.5 l za sekundu, rozvodové systémy vody, elektocenrála ke generování energie a provádění čerpacích testů v odlehlých oblastech, automatické snímače pohybu hladiny podzemní vody s barometrickou kompenzací od kanadského výrobce Solinst),
  • Long transfer of hydrometric datas o průběhu kolísání hladiny podzemní a povrchové vody, popřípadě k rozesílání varovných zpráv a informací formou e-mailu či sms (telemetrická stanicka STS od kanadského výrobce Solinst),
  • Field tests of soil bearing capacity (lehká dynamická penetrace met. Kindermans a statické zatěžovací zkoušky kruhovou deskou o průměru až 400 mm),
  • Implemmentation of levelling measurement tam, kde je nezbytné znát výškové převýšení sledovaných objektů (při výpočtech stability svahů, při sledování gardientu hladiny podzemní vody, apod.),
  • Removing of ecologic demage spojených s únikem nebezpečných látek, zejména ropných látek a PHM.

 

Našimi vozy vybavenými pohonem 4x4 jsme schopni se dostat i do nepřístupných horských oblastí, do bahnitého terénu nebo překonávat nečekanou sněhovou nadílku. Jsme tak připraveni plnit ty nejnáročnější úkoly v těch nejnáročnějších podmínkách ...

 

Topic:

 » Services  

Souprava supertěžké dynamické penetrace

 

Je libo něco na lokalitě přemístit ??

 

... Nebo přizvednout ???

 

... A nebo snad zavibrovat, zaberanit ...

 

... nebo odvrtat strojně širším průměrem?

 

Někdy je to "Z bláta do louže" ...

 

Když je třeba, vyrazíme do terénu na několik dní s karavanem ...

 

... a nebo taky "pod stan". Život geologa je totiž dobrodružný ...