GEOoffice - geologie, geochemie, geotechnika ...

HYDROGEOLOGIE INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE SANAČNÍ GEOLOGIE GEOCHEMIE GEOTECHNIKA poradenství projekty rešerše průzkumy odborné posudky supervize realizace

Osvědčení a autorizace

K vykonávání naší činnosti nás opravňují tyto certifikace a osvědčení.

Živnostenská oprávnění
Z vázaných živností provozujeme Geologické práce, Podníkaní v oblasti s nebezpečnými odpady, ... Více...

Odborná osvědčení MŽP
Odborné osvědčení MŽP ČR projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oborech ... Více...

Osvědčení ČBÚ, ostatní osvědčení a certifikáty
Průběžně rozšiřujeme naše odborné portfólio ... Více...

Autorizace ČKAIT
Osvědčení o autorizaci ČKAIT v oborech ... Více...

Novinky

28/7/2021
Geologické průzkumy, posudky, rekultivace a taky čas na dovolenou v létě 2021
Zaslouženě po našlapaném prvním kvartálu nastal čas na oddych ...
Více...

30/4/2021
Geologické průzkumy, studie, projekty a rekultivace na jaře 2021
Vypadá to, že aprílové počasí v dubnu už bere za své ...
Více...